IGOR CORRALES

IGOR CORRALES
EN LA BELLA CIUDAD DE SAN SEBASTIAN.. AL LADO DE LA BARANDILLA FAMOSA

www.youtube.com/voydepasoapaso

Páginas vistas en total

Entradas populares

Entradas populares

Follow by Email

viernes, 25 de noviembre de 2011

jueves, 10 de noviembre de 2011

LARS ART COLLECTION

ODENSE COLLECTION
LARS OR COLLECTION

It consists of a series of oil paintings in small format, whose theme is tropical flowers ..

COLORFUL STRONG AND FREE IN COMPOSITION AND TECHNICAL SCHOOLS AND SCHOOL Impressionism Expressionism LATINOMAERICA FREE ... FUSED WITH my style and my free spirit ..

COLLECTION IS BORN JUST COME TO SAN SEBASTIAN.
And consists of 51 pieces and 16 works being sold TWENTY
REMAINING 35 works for the exhibition in Denmark.
In this collection capture the VEGETACVION JUST WANT MY FLORAL EARTH. WHERE HAVE ALL WEATHER MAKES A TROPICAL EXPLOSION OF COLOR AND BEAUTY .. BEAUTY IS STILL VIRGIN Manti largely untapped ..
AND YOU WANT TO SHARE THIS IMMORTALITY
ALSO THAT TURN TO COME TO BE PART OF A CHAIN ​​OF COLLECTIONS IN LANDSCAPES OF NICARAGUA, TROPICAL TREES MY VERY OWN LAND, WHICH EXOTIC BIRDS IN accent color all its splendor ... AND THEN WILL CONTINUE FOR THE URBAN VILLAGES RCHITECTURE NICARAGUA .. AND FOLKLORE .. ALWAYS IN NICARAGUA
WITH YOU AND WITH ALL MY LOVE TO THE WORLD AND ESPECIALLY THE PEOPLE OF DENMARK ..
THAT OPENS ITS DOORS TO MY SMALL COLLECTION

IGOR CORRALES
PAINTER AND SCULPTOR
PUPPET THEATRE
Somoto, Madriz
Nicaragua
Central America

odense. collection larshttp://igorcorralesdanmark.blogspot.com/collection randi

DANMARK. dinamarca.

ODENSE COLLECTIONLARS eller indsamlingDen består af en række oliemalerier i lille format, hvis tema er tropisk blomster ..Farverige stærk og fri i komposition og tekniske skoler og skole impressionisme ekspressionisme LATINOMAERICA GRATIS ... Fusioneret med min stil og min frie ånd ..Samlingen er FØDT lige kommet til San Sebastian.Og består af 51 stykker og 16 værker bliver solgt TYVEResterende 35 værker til udstillingen i Danmark.I denne samling indfange VEGETACVION Just Wanna MY FLORAL JORDEN. Hvor er alle vejr gør En tropisk eksplosion af farve og skønhed .. SKØNHED ER STADIG VIRGIN Manti stort set uudnyttet ..Og du ønsker at dele denne udødelighedOGSÅ AT tur til at kommet for at blive del af en kæde af samlinger i landskaber af Nicaragua, tropiske træer min helt egen jord, som eksotiske fugle i accent farver al sin pragt ... Og derefter vil fortsætte i URBAN LANDSBYER RCHITECTURE NICARAGUA .. Og folklore .. ALTID i NicaraguaMed dig og med Al min kærlighed til verden og specielt for folk fra DANMARK ..Det åbner dørene for MIN lille samlingIGOR CorralesMaler og billedhuggerdukketeaterSomoto, MadrizNicaraguaMellemamerika

COLLETION ODENSE, DANMARK
LA COLECCION ODENSE


O COLECCION LARS


ESTA COMPUESTA POR UNA SERIE DE OLEOS DE PEQUEÑO FORMATO, CUYO TEMA SON LAS FLORES TROPICALES..


DE FUERTE COLORIDO Y DE COMPOSICION Y TECNICA LIBRE BAJO LAS ESCUELAS DEL IMPRESIONISMO EXPRESIONISMO Y LA ESCUELA LIBRE DE LATINOMAERICA... FUSIONADO CON MI ESTILO Y MI ESPIRITU MUY LIBRE..


ESTA COLECCION NACIO RECIEN VENIDO A SAN SEBASTIAN.

Y ESTA COMPUESTA POR 51 PIEZAS YA SIENDO VENDIDAS VEINTE 16 OBRAS

QUEDANDO 35 OBRAS PARA LA EXPOSICION EN DINAMARCA.

EN ESTA COLECCION SOLO QUIERO PLASMAR LA VEGETACVION FLORAL DE MI TIERRA. DONDE EL CLIMA TROPICAL HACE TENER TODA UNA EXPLOSION DE COLOR Y DE BELLEZA.. ESTA BELLEZA AUN SE MANTIEN VIRGEN Y MUY POCO EXPLOTADA..

Y CON USTEDES QUIERO COMPARTIR ESTA INMORTALIDAD

QUE TAMBIEN A SU VEZ A VENIDO A SER PARTE DE UNA CADENA DE COLECCIONES EN PAISAJES DE NICARAGUA , ARBOLES TROPICALES MUY PROPIOS DE MI TIERRA, AVES EXOTICAS CUYO COLORIDO DESTACA EN TODO SU EXPLENDOR... Y QUE DESPUES ESTARA CONTINUADA POR LA RQUITECTURA URBANA DE PUEBLOS DE NICARAGUA.. Y FOLKLOR.. SIEMPRE DE NICARAGUA

CON USTEDES Y CON TODO MI CARIÑO PARA EL MUNDO ENTERO Y EN ESPECIAL AL PUEBLO DE DINAMARCA..

QUE HABRE SUS PUERTAS A MI PEQUEÑA COLECCION
IGOR CORRALES

PINTOR Y ESCULTOR

TEATRO TITERE

Somoto, Madriz

Nicaragua

America Central